Milena Dimitrijevic: \'\'Profesore ja ne primam manje od 5\" (mislila je na ocenu iz fizikcog ali neki imaju perverzne misli) :D

Da li misliš da se ovaj Lajk krši sa našim uslovima korišćenja?

Molimo Vas da upišete zbog čega mislite da ovaj lajk krši naše uslove korišćenja. Pregledaćemo vaš izveštaj i ukoliko se radi o kršenju naših Uslova korišćenja isti ćemo ukloniti. Hvala Vam.