Četri smo godine ucili,skolske table šarali,profesore ponekad varali.. Mozda smo nehotice jedne druge uvrijedili,all znamo da smo se ipak lijepo slagali i da smo se pred profesorima puno puta branili,jedni od drugih na kontrolnom prepisivali,medjusobno smo dok odgovaramo šaptali,a sad se moramo rastati.Svako svoj put izbrati i mozda se nikad vise necemo sastati..Maturanti sretno.

Da li misliš da se ovaj Lajk krši sa našim uslovima korišćenja?

Molimo Vas da upišete zbog čega mislite da ovaj lajk krši naše uslove korišćenja. Pregledaćemo vaš izveštaj i ukoliko se radi o kršenju naših Uslova korišćenja isti ćemo ukloniti. Hvala Vam.